Warning: Illegal string offset 'randomOrder' in /home/razvang/public_html/modcomp/unitReserv/include/unitReservUnitsDb.php on line 238
Baia Mare, Maramures, Cazare Baia Mare, Cazare Vile Pensiuni Hoteluri Baia Mare, Obiective Turistice Baia Mare , Pensiunea Ideal, Pensiunea Casa...
Caută

Maramures, Baia Mare


Pensiuni Baia mare

Pensiunea 3 stele Pensiunea Ideal (Baia mare)
Pensiunea 2 stele Pensiunea Casa Dulce (Baia mare)Vezi mai multe imagini din

Selectati una din imaginile de mai jos pentru a vedea versiunea marita.

Drum prin centrul orasului Baia Mare
Primaria Baia Mare
BRD Baia Mare
Palatul Prefecturii Baia Mare

Descriere

 Aşezarea geografică
Municipiul Baia Mare este situat în partea vestică a judeţului Maramureş, în depresiunea cu acelaşi nume, pe cursul mijlociu al Râului Săsăr, la o altitudine medie de 228 m faă de nivelul mării, fiind cuprins de coordonatele geografice 47°39' - 47°48' latitudine nordică şi 23°10' - 23°30' longitudine estică. În componenţa municipiului Baia Mare intră şi localităţile Blidari, Firiza, Valea Neagră, Valea Borcutului, însumând o suprafaţă de 23.471 ha. La nord se învecinează cu Munţii Ignişului, la sud cu localităţile Recea şi Groşi, la est cu oraşul Baia Sprie şi la vest cu oraşul Tauţii Magheruş. Suprafaţa teritoriului administrativ însumează 23.573 ha din care 3.170 ha sunt terenuri agricole, 18.599 ha - terenuri silvice, cu preponderenţă paduri, şi 1.804 ha - construcţii şi alte destinaţii.


 Relieful
Relieful depresiunii, alcătuit din câteva terase ale Someşului, Lăpuşului şi Săsarului, are aspectul unui amfiteatru cu largă deschidere spre vest, iar la nord şi est se ridică Munţii Igniş şi Gutâi, cu spinări rotunjite, acoperiţi cu păduri şi platouri bogate în paşuni. Dintre munceii care saltă brusc deasupra depresiunii se remarcă Dealul Murgău (633m), Dealul Florilor (367m), Dealul Crucii (501m), Piatra Bulzului, Rotunda, Pleasca Mare, Igniş (1307m), Iezurele ş.a. Lanţul munţilor Gutâi formeaza o unitate geomorfologică mai aparte, cu roci eruptive, care pun în evidenta piscurile Mogoşa (1.246m), Gutâi (1.443m) şi Creasta Cocoşului (1.428m). Aceasta din urmă este o rămăşita dintr-un vechi crater vulcanic, cu stânci golase, dispuse sub formă de falii verticale ca o fortăreaţă ciudată, cu pereţi prăpăstioşi, fapt ce constituie un obiectiv de mare interes pentru turişti. Scoarţa terestră din zona municipiului cuprinde o structură pedogenetica variată, căci alături de solurile podzolice predominante se găsesc soluri pseudogleice şi aluviale specifice zonei depresionare, precum şi soluri brune de pădure, soluri montane acide, etc.


 Reţeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică este reprezentată, în principal, de râul Săsăr, lung de 31,6 km, care străbate oraşul de la est la vest colectând apele râurilor Chiuzbaia şi Firiza, a pârâielor Sf. Ion, Rosu si Borcut. Pe râul Firiza, la 5 km distanţă de centrul oraşului, s-a construit Barajul de la Strâmtori (52 m înălţime) prin care s-a creat un lac de acumulare în suprafaţa de 110 ha ce asigură rezerva de apă potabilă a centrului urban. La aceasta se adaugă "Lacul Bodi" de la Ferneziu şi lacul de la Mogoşa, create prin baraje artificiale. Ele constituie îndrăgite locuri de agrement. Trebuie amintită aici existenţa unor izvoare de apă minerala pe Valea Borcutului, la Usturoi şi Firiza.


 Clima
Din zona municipiului Baia Mare are unele caracteristici specifice, mai aparte, datorită existenţei lanţului carpatic ce îndeplineşte rolul benefic de paravan, împiedicând intemperiile reci dinspre nord-est. Aflată la adăpost, depresiunea are un climat de nuanţă mediteraneană, cu ierni blânde, fără mari viscole, cu veri răcoroase, prelungite şi un echilibru atmosferic favorabil. Temperatura aerului atinge cota medie, multianuală de 9,6°C. Media lunii ianuarie se ridică la -2.4°C, iar a lunii iunie la 19,9°C. Precipitaţiile atmosferice sunt în general constante, totalizând o medie anuală de 976 mm. Vânturile nu prezintă caracteristici deosebite. Datorită imobilizării maselor de aer în depresiune, se înregistrează perioade lungi de calm atmosferic, fapt ce influeţează negativ starea de poluare a oraşului.


 Vegetaţia
Vegetaţia cuprinde o gamă variată de specii ierboase şi arborescente, în funcţie de varietatea terenului, a solului şi a climei. Depresiunea Baia Mare face parte din arsenalul pădurilor de foiase (fag, carpen, stejar) - astăzi în mare parte defrişate şi înlocuite de culturi agricole şi pajişti secundare. Etajul pădurilor de foioase se întinde pe altitudini cuprinse între 300 şi 1200 m, formând un brâu verde în jurul oraşului. Pe rama depresiunii Baia Mare predomină pădurile de gorun în amestec cu carpen. Pădurile de fag şi carpen ocupă versanţii vestici şi sudici ai munţilor Gutin. Specifice Depresiunii Baia Mare sunt suprafeţele întinse ocupate de castanul comestibil care urcă şi pe versanţii cu expoziţie sudică şi vestică pâna la altitudini de 600 m. Pădurile de castani de la Baia Mare formează cea mai mare suprafaţă împădurită cu aceasta specie din România. Aici castanul comestibil este perfect aclimatizat, vegetând ca specie care se regenerează pe cale naturală, preferând solurile montane acide, cu drenaj bun şi evitând solurile podzolice pseudogleizate şi cu drenaj slab. Trecerea de la pădure spre păşune sau teren cultivat este de obicei de o lizieră de arbust alcătuită din specii ca alunul, socul, cornul, calinul, sângerul, lemnul câinesc.


 Fauna
Fauna din spaţiul geografic băimărean cuprinde aproape toate speciile cunoscute din zona carpatică, valoroase cinegetic: cerbul, căpriorul, lupul, vulpea, iepurele, jderul, veveriţa. Aceste specii sunt frecvente în zona paşunilor montane alpine. Păsările sunt bine reprezentate mai ales în locurile unde predomina pădurea de fag, mai bine conservată în ciuda defrişarilor masive, prin: ierunca, porumbel de scorbură, huhurezu mare, uliu porumbar, bufniţa, şoimul. În apele de munte trăieşte: lostriţa, păstrăvul, scobarul şi ştiuca; iar în apele de şes se întâlnesc cleanul dungat şi babetele.

Alte informatii, link-uri utile


Unitati de cazare in Baia Mare

Informatii din Baia Mare


Meteo Romania

Curs valutar 

  • USD - 3.78 RON USD - 3.78
  • EUR - 4.67 RON EUR - 4.67

 

Developed by Hagau Ioan